2% Dane za rok 2019

 

Máte možnosť podporiť nás a naše aktivity.

Máte možnosť ukázať, že Vám nie sme ľahojstajní.

Máte možnosť nás motivovať pracovať lepšie a aktívnejšie , aj pre Vás.

Venujte 2 % dane ľuďom, ktorí zodpovedne a s celým srdcom propagujú motoristický šport.

Venujte 2% dane partii správnych chlapov, ktorí sa našli v spoločnom koníčku.

Venujte 2% dane nám HIPPORIDERS .