Krstný otec

Krstný otec alebo kmotor môže byť:

  • osoba
    • v kresťanstve: osoba, ktorá prevzala za dieťa záruku pri krste alebo birmovaní
    • osoba, ktorá nad niekým alebo niečím symbolicky prevzala záštitu alebo patronát
    • synonymum pre vedúcu osobnosť zločineckej organizácie, capo di tutti capi
  • Stano?       ;-)

Fotogaléria

<< 1 | 2 | 3 >>