Nová akcia

06.05.2012 21:35

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.